საუკეთესო მომსახურება

მიიღეთ ჩვენგან საუკეთესო სამედიცინო მომსახურება

გამოცდილი ექიმები

მაღალკვალიფიციურ ექიმთა ჯგუფი

გამოცდილი ექიმები

მაღალკვალიფიციურ ექიმთა ჯგუფი

კომპანიის შესახებ

საქართველოს კლინიკების ასოციაცია (ASSOCIATION OF GEORGIAN CLINICS) დაფუძნდა 2016 წელს კლინიკების უფლებებისა და ინტერესების დაცვის, მათი სამართლებრივი გარანტიებისა და საქმინობის ხელშეწყობის მიზნით.

ასოციაციის მისიაა კლინიკების გაწევრიანებით, ხელისუფლებასთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობით ჯანდაცვის სფეროში არსებული რეალობის გაუმჯობესება.

რატომ ჩვენ?

გამოცდილი ექიმები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი

მაღალი სტანდარტები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი

მოქნილი ფასები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი

სწრაფი მომსახურება

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი

ასოციაციის წევრები